Mexiko Teotihuacan nevezetessegek
Mexikó,  Mexikó kalandnyaralás,  Mexikó kirándulás,  Mexikó Szenczi Zsolt,  Mexikó úti tippek,  Teotihuacan,  Teotihuacán,  Teotihuacan információk,  Teotihuacan kirándulás,  Teotihuacan látnivalók,  Teotihuacan magyarul,  Teotihuacan nevezetességek,  Teotihuacan piramisok,  Teotihuacan romváros,  Teotihuacan túra,  Teotihuacan utazás,  Teotihuacan úti tippek,  Teotihuacan útleírás

Mexikó: Teotihuacan lenyűgöző romvárosa

Teotihuacan, az “istenek városa” Náhutl nyelven, Mexikó egyik legismertebb úti célja, és a leglátogatottabb prekolumbián kori helyszín. Egy kiváló csomópontban található, amely összekötötte Veracruz partvidékét a völggyel, ahol ez a gigantikus város, Mezoamerika legfontosabbja található. A Teotihuacanról rendelkezésünkre álló információk nagy része a mexikóiaktól vagy aztékoktól származik, akik az “Istenek városa vagy az istenek teremtette hely” nevet adták neki. Amikor elfoglalták a területet, és tanúi voltak annak a hatalmas erőfeszítésnek, amelyet a város létrehozása igényelt.

Teotihuacan története – összegezve

Teotihuacan még ma, számos tanulmány és ásatás után is megőrizte a titokzatosság auráját. Számos homályos rés maradt, amelyek fokozatosan tisztázódnak a közelmúltban az altalajban végzett régészeti munkálatokkal. Ez az 1987 óta az UNESCO Világörökség részét képező terület Kr. u. 250 és 500 között érte el fénykorát. Népessége elérhette a 150 000 lakost egy olyan városszövetben, amely 20 négyzetkilométeres lehetett (az általunk jelenleg látogatott régészeti lelőhely mindössze 2 négyzetkilométert fed le).
A 7. században (kb. 650-ben) elhagyott, úgynevezett “teotihuacaiak” etnikai és nyelvi eredetéről keveset tudunk, akiknek nagyszerű munkássága még az aztékokat is elkápráztatta, azt a harcos népet, amely a mai Mexikói Köztársaság központjának területén konszolidálódott. A teotihuacani civilizáció vége ugyanolyan hiányosságokat mutat, mint a létrejötte. Úgy gondolják, hogy az erőszak jelei olyan lázadások következményei lehettek, amelyek eredete a gazdaság összeomlásából és az éghajlati változásokból eredhetett. Az egyik hipotézis abból az elképzelésből indul ki, hogy a mésszel borított épületek karbantartásához fából készült tüzelőanyagra volt szükség. Ezért a környezet erdőirtása a mezőgazdasági megélhetési problémákhoz vezethetett. Így megszakította a gazdasági láncot, mely a Teotohuacan civilizáció hanyatlásához vezetett.

Teotihuacan fénykora Mezoamerika korai klasszikus korszakának felel meg (2.-3-6. század). A város kezdetei azonban a Kr. e. első évezredre tehetőek. A Mexikó-völgy északkeleti részén, a Texcoco-tó északi partjának közelében stratégiailag kedvező helyen fekvő Teotihuacan a késő preklasszikus korban Cuicuilco fő versenytársává vált. A Xitle kitörése a völgy déli részén felgyorsította Cuicuilco bukását, és elősegítette a népesség, valamint a politikai és gazdasági hatalom Teotihuacánban való koncentrálódását. Még nem teljesen tisztázott okokból Teotihuacan a 8. század közepe táján összeomlott, és ezzel kezdetét vette a mezoamerikai epiklasszikus korszak. A város maradványai számos magyarázatot adtak a posztklasszikus nahua népek jelenlétére. Ezek a magyarázatok az indián misszionáriusok, különösen Bernardino de Sahagún gyűjteményes helyreállítási munkájából ismertek.

A teotihuacani piramisok meglátogatása

A helyszíni bejárás során figyelembe kell vennünk, hogy egyes templomok és piramisok közötti távolságok jelentősek. Még inkább, ha a legmelegebb hónapokban vagy a nap közepén járjuk be őket. A piramisok megmászása a magasság és a lejtő miatt türelmet és jó fizikai állapotot igényel. Az biztos, hogy a kilátás a csúcsról a legszebbek közé tartozik. Más régészeti területekkel ellentétben a síkság, ahol Teotihuacan található, sajnos erdőirtáson esik át. A dzsungel, amely itt a dél-mexikói maja romokat jellemzi, nem akadályozza a város mérhetetlenségének és a kilométernyi területnek a megtekintését, amely fölött világítótoronyként őrködik.

A főútvonal 40 méter hosszú, tengelye kissé északkeletre tolódik. Az utca mentén találhatók a legfontosabb templomok, paloták és a magas rangú személyiségek házai. A két nagy piramison kívül itt található a Papok Háza, Quetzalpapalotl (Quetzalmariposa) palotája, a Jaguárok palotája, a tollas kígyók építménye, Quetzalcoatl temploma, a fellegvár és sok más, egykor nagy szépségű épület.

Teotihuacan Mexiko

Templo de Quetzalcóatl

A Tollas Kígyó vagy Quetzalcoatl piramisa a harmadik legnagyobb épület Teotihuacanban. Az épület hét talud-tablero testből áll, és a Tollas Kígyót, a mezoamerikai népek egyik legősibb és legfontosabb istenségét ábrázoló szobrokkal díszítették. Az épületet 1918-ban fedezték fel Manuel Gamio ásatásai során. Ezt fedte a hozzácsatolt emelvény, amely a Metepec-fázisban (Kr. u. 700 és 750 között) szinte mindig ott volt. A templom látható oldalait borító szobrokat szándékosan megsemmisítették. Míg a homlokzatot egy új szerkezettel fedték le, amely lehetővé tette annak megőrzését. A Tollas Kígyó Templomában több mint kétszáz feláldozott embert fedeztek fel, alatta pedig két sír található, amelyeket a prehispán korszakban fosztottak ki. Ezért a szakemberek úgy vélik, hogy az épület a Tonacatepetl, a mezoamerikai mitológia szent hegyének ábrázolása, amely a világegyetem központját képezte, és ahonnan az állatok fenntartása származik.

A Tollas Kígyó temploma nemcsak vallási, hanem politikai központ is volt. Teotihuacan uralkodói nemcsak az emberek vezetői voltak, hanem a város szellemi vezetői is. A piramis melletti két kúriát feltehetően befolyásos családok lakták. A Tollas Kígyó Piramis érdekes jellemzője, hogy a Teotihuacánban és magára a piramisra vonatkozóan is találunk példákat a hatalom vagy ideológia váltására. Az Adosada-platform építése sokkal később történt, mint a Tollas Kígyó Piramisé. Az Adosada-platform közvetlenül a piramis elé épült, és elzárja annak elülső nézetét. Így azt gondolják, hogy a politikai vezetők elvesztették a kegyüket, vagy a Tollas Kígyó Piramis ideológiája elvesztette erényét, és így az Adosada eltakarta.

Pirámide del Sol

A Nap piramisa a legnagyobb épület Teotihuacanban és a második legnagyobb egész Mezoamerikában, a cholulai nagy piramis után. Jelentős méreteinek köszönhetően több kilométerről is látható. Magassága 63 méter, alaprajza közel négyzet alakú, mindkét oldalán körülbelül 225 méter, ezért gyakran hasonlítják a gízai (Egyiptom) Kheopsz-piramishoz. Az épület öt egymás fölé helyezett csonka kúp alakú testből és egy három testből álló, az első emelvény magasságát el nem érő szerkezetből áll. A Nap piramisa a Holtak útjának keleti oldalán található, majdnem merőlegesen az útra igazodva. A piramis jelenlegi képe megfelel a Leopoldo Batres által 1905 és 1910 között végzett restaurálásnak. Ennek során a mexikói függetlenség századik évfordulójának megünneplése keretében a város több épületét turisztikai látványossággá alakították át. Batres restaurálását utólag elhamarkodottnak és hiányosnak kritizálták, amellett, hogy a mezoamerikai építészet egyiptomi mintákon alapuló elképzelései alapján végezték.

A korai Teotihuacánban a Nap piramisának helye egyfajta lejtős talapzattal és függőleges födémmel rendelkező falnak felelt meg, amely nem kapcsolódott más építményekhez. Ennek az építménynek a használata ismeretlen, bár Sugiyama szerint talán egy szent hely elhatárolására szolgált. A Nap piramisának két építési szakasza volt, az első során gyakorlatilag elérte a mai méreteit. A Nap piramisának használata és jelentése Teotihuacán lakói számára ismeretlen maradt.

1971-ben Jorge Ruffier Acosta talált egy alagutat a piramis alatt, amelynek bejárata a hozzá tartozó emelvény előtt található. Az alagút – amelyet “szent barlangnak” is neveznek – korai kutatói azt feltételezték, hogy egy természetes barlangról van szó. Rituális célokra használtak, ami megmagyarázná a fölötte lévő emlékmű építését. Sugiyama és csapata kimutatta, hogy a barlangot teljes egészében emberek ásták. Az alagút szerkezete a nyugati földalatti sírokat idézi, mivel egy 6,5 méteres aknán keresztül lehet bejutni. Az üreg kelet felé mintegy 97 méter hosszan húzódik, az alagút végén – amely gyakorlatilag egybeesik az épület középpontjával – egy négyfülkés kamra található, amely Sugiyama hipotézise szerint királyi sírkamrát tartalmazhatott.

Basamento piramidal de la Luna

A Hold piramisa Teotihuacan egyik legrégebbi épülete. A XIX. században Meztli Iztácual néven is ismerték, ezt a nevet Manuel Orozco y Berra is szerepelteti munkájában, ahol alátámasztja azt a XIX. századi hipotézist, hogy Teotihuacán egy tolték város volt. Hét építési szakasz után nyerte el végleges formáját. Alaprajza megközelítőleg négyzet alakú, mindkét oldalán 45 méteres. Kisebb, mint a Nap piramisa, de “ugyanolyan magas, mert magasabbra épült. Magassága 45 méter. E piramis mellett találtak egy szobrot, a Mezőgazdaság Istennőjét (Diosa de la Agricultura), amelyet a régészek a korai tolték korszakra datálnak. Ez a piramis nagyon közel található a Nap piramisához, lezárva a város északi részét. A sétányról indul a Vía vagy Calzada de los Muertos (Halottak útja) néven ismert fő tengely útvonala.

La Ciudadela y la pirámide de la Serpiente Emplumada – A Citadella és a Tollas Kígyó Piramisa

A Citadella egy építészeti komplexum, amely a Holtak Útjának nyugati oldalán, a San Juan folyó folyásától délre található. A komplexum egy nagy, négyszögletes, mindkét oldalán körülbelül 400 méter hosszú tér, amely a Miccaotli fázisban, Kr. u. 150 és 250 között épült. A Citadella komplexumhoz tartozik a Tollas Kígyó piramisa is, amelyet tizenhárom, platformra épített másodlagos templom vesz körül. A Tollas Kígyók temploma mögött két lakókomplexum található, amelyek a teotihuacani elit számára lehettek fenntartva. A tér közepén egy szentély áll, amelynek négy lépcsője az emelvényre vezet.

A Citadella Teotihuacán város politikai, kulturális és gazdasági központjává vált, amely korábban a Nap piramisának megfelelt. A városközpont elmozdulásának okai ismeretlenek, de politikai tényezőkre vezethető vissza. A Tollas Kígyó Piramisa a két nagy piramistól némi távolságra, a Calzada de los Muertoson található. Ez egy régészeti felfedezés volt 1920-ban. Egy sima falú piramis temette el, mindenféle díszítés nélkül. Először azt hitték, hogy a tollas kígyófejeket kísérő szobrok Tlaloc ábrázolásai. Azonban ezek Cipactli, ami krokodilt jelent, ez a karakter nagyon fontos volt, mivel ő képviselte a 260 napos holdnaptár első napját. Ezért lehet, hogy Quetzalcoatl temploma az Időnek épített templom volt.

2010 novemberében a Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet kutatói egy Tlaloque I., a Nemzeti Műszaki Intézet által tervezett robotjárművét küldte a templom alatt található, 8 méter mély és körülbelül 100 méter hosszú, keskeny alagút feltárására. Egy georadar segítségével megállapították, hogy az alagút három kamrába vezet, ahol a kutatók szerint Teotihuacan néhány fontos személyiségének maradványai találhatók. Veronica Ortega régész szerint: “Az első dolog, amit Teotihuacanban istentiszteletre használtak, ez az alagút volt, később pedig egy szent helyet, a Nap piramisát építették ide […] A burkolat teljesen sárból készült, [a teotihuacaiak] igyekeztek sima külsőt adni ezeknek a falaknak, valószínűleg azért, hogy az ide belépő emberek ne vegyék észre, hogy az alagút még mindig ott van”. Korábban ezt a lelőhelyet a mexikói kultúra, majd a közelmúltban, az 1970-es években találták meg. Bár az utóbbi időben nem történtek jelentős felfedezések.

Egyéb teotihuacani látnivalók

A piramisok mellett, amelyek a leglátványosabb látványosságot jelentik, más érdekes helyeket is meg lehet látogatni. Teotihuacán városkomplexuma olyan kiterjedt volt, hogy mára az elit lakónegyedei közül néhányat elnyelt a közeli városok növekedése. Ez a helyzet Atetelco esetében, amelynek erős vörös színnel díszített palotái lenyűgözőek. A feltételezések szerint a lakóépület a teotihuacani harcosok lakhelye vagy kaszárnyája volt. Ahhoz, hogy megismerjük őket, több időt kell szentelnünk, mivel szétszórtan találhatók a környéken. Egy régészeti túrát tehetünk autóval, hogy megközelítsük a Tepantitla, Tetitla, Zacuala, Yayahuala és Atetelco lakópalotákat. A vöröses színű falfestmények átitatják a falakat, és még mindig megkülönböztethetjük az olyan alakokat, mint a Jaguárok körmenetben Tetitlában, “A papok körmenete” és a “Madár a fiókákkal” Atetelcóban. A Plaza de los Glifos járdájának szimbolikája La Ventillában vagy a “tlaloques” (Tlaloc segítői) falfestménye Tepantitlában.

Fesztiválok és események Teotihuacanban

Az év bármely szakában érdemes ellátogatni Teotihuacanba, de igaz, hogy vannak olyan naptárban megjelölt dátumok, amelyek különlegesek. Ezek egyike a Nemzetközi Obszidián Fesztivál, amely a tavaszi szezon és a napéjegyenlőség beköszöntét jelzi. Az ásvány obszidián, amely a teotihuacani kultúrában a civilizáció fénykora óta jelen volt, mint szerszám, most lehetőséget nyújt a kézműveseknek, hogy figurákat készítsenek a turistáknak való eladásra. Ugyanakkor művészeti rendezvényeket is tartanak ezekben a napokban, pre-hispán táncokkal, mindenféle zenei koncertekkel és labdajáték-kiállításokkal.
A piramisok fölött szálló hőlégballonok varázsa, miközben emberek ezrei mennek fel a Nap piramisához, hogy “misztikus” vagy egyszerűen csak szórakoztató módon napenergiával töltsék fel magukat. Nem feledkezhetünk meg a fügekaktusz fesztiváljáról sem, amely termék nemcsak gasztronómiai vonatkozású a lekvárok, likőrök vagy édességek előállításával, hanem a fügekaktuszból készült samponok és krémek révén túlmutat az étkezésen is. Ha egyedülálló kilátást szeretnél Teotihuacanra, ajánljuk a közeli San Francisco Mazapa városából induló hőlégballonozást. A piramisokat a tetejéről láthatod, és az egész komplexumot lefényképezheted…

Kövess bennünket Instagram és Facebook, illetve TikTok csatornánkon és iratkozz fel a YouTube csatornánkra!